Borose
Borose
Borose
Logo BROSE

Zbuduj z nami dom marzeń

Zadzwoń 694 438 879

BROSELikwidacja budynków: wyburzenia i rozbiórki

W życiu może zdarzyć się sytuacja, że kupujemy działkę, na której wciąż stoją pozostałości jakiegoś budynku. Czasem potrzebujemy wyburzyć cały obiekt z jakiegoś innego powodu. Dlatego też warto wiedzieć, na czym polega rozbiórka oraz jakich formalności dopełnić trzeba, aby móc bez problemu jej dokonać.

Kiedy konieczne jest pozwolenie?

W przeciwieństwie do wyburzania ścian w domu czy mieszkaniu, rozbiórka całego budynku wymaga pozwolenia z urzędu znacznie częściej, co regulowane jest ustawą prawa budowlanego. Uściślając – pozwolenia na rozbiórkę obiektu nie trzeba jedynie w sytuacjach, gdy ma on mniej niż 8 m wysokości i znajduje się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa jego wysokości, gdy nie była wymagana zgoda na jego budowę, oraz, rzecz jasna, nie jest on wpisany do rejestru zabytków ani objęty opieką konserwatora. W takiej sytuacji wystarczy jedynie zgłoszenie planowanych działań złożone w starostwie – jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy decyzji odmownej, możemy przystąpić do prac.

Gdy nasz budynek nie spełnia powyższych kryteriów, należy złożyć wniosek o pozwolenie na wyburzenie w odpowiednim urzędzie. Do wniosku trzeba dołączyć zgodę właściciela, opis planowanych robót, szkic usytuowania obiektu, a także kilka innych dokumentów. Następnie organ ma czas na rozpatrzenie złożonego wniosku od miesiąca do dwóch miesięcy przy sprawach szczególnie skomplikowanych (maksymalnie jest to 65 dni).

Wyburzenie a rozbiórka: jakie stosuje się metody

Warto dodać, że według definicji pojęcia rozbiórki i wyburzenia budynku nie są tożsame. W przypadku tej pierwszej niektóre części konstrukcji mogą zostać ponownie wykorzystane w przyszłości, zaś wyburzenie oznacza całkowite zniszczenie. Jeśli posługujemy się tym rozróżnieniem, rozbiórki dokonywać można jedynie ręcznie, tylko w taki sposób bowiem możemy uzyskać materiały zdatne do jakiegokolwiek późniejszego wykorzystania.

Prace wyburzeniowe w niektórych przypadkach wykonać można ręcznie, czasem jednak niezbędne jest wspomożenie się specjalistycznym sprzętem. Oprócz pojazdów wykorzystywanych powszechnie na terenie budowy, używa się tak zwanej kuli wyburzeniowej, zawieszonej na grubej stalowej linie, którą uderza się w ściany. Choć metoda ta należy do tradycyjnych, jest ona skuteczna. Do nowszych narzędzi stosowanych przy wyburzeniach należą na przykład specjalne kruszarki lub nożyce. Likwidację budynków przemysłowych i innych obiektów bardzo dużych gabarytów wykonuje się najczęściej metodą implozji, czyli kontrolowanego wybuchu, z zachowaniem ścisłych zasad bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o koszta takiego przedsięwzięcia, jakim jest rozbiórka lub wyburzenie, oprócz ceny samych prac należy brać pod uwagę również takie wydatki, jak opłata za korzystanie ze środowiska oraz wywiezienie gruzu pozostałego po budowli.

Nasza firma podejmuje się wyburzeń i rozbiórki budynków na terenie Warszawy i okolic. Na życzenie klienta podejmiemy się również dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia oraz innych kwestii z obszaru legalności działań. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, taki jak wywrotki bądź koparki, dlatego też rozbiórka budynków nawet dużych rozmiarów nie stanowi dla nas żadnego problemu.