Borose
Borose
Borose
Logo BROSE

Zbuduj z nami dom marzeń

Zadzwoń 694 438 879

BROSENadzory budowlane – zapobieganie nieprawidłowościom i bezpieczeństwo

Podczas trwania każdej budowy należy ściśle przestrzegać wszelkich przepisów prawa budowlanego. W Polsce funkcjonuje obecnie ustawa z 2017 roku, która reguluje takie kwestie, jak projektowanie domów, rozbiórka, proces budowy, a także – postępowanie w wypadku katastrof budowlanych. Na początkowym etapie, przed rozpoczęciem realizacji, kluczową kwestią w świetle prawa jest otrzymanie pozwolenia na budowę. Następnie ustawy regulują wszystkie szczegóły odnośnie procesu stawiania budynków, aż do jego finału i oddania obiektu do użytkowania. Kontrolą przepisów prawa budowlanego zajmuje się nadzór budowlany. Pierwszą instancją owego nadzoru jest powiatowy organ nadzoru budowlanego. Nad nim znajduje się nadzór wojewódzki, zaś najwyższą instancję stanowi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Kontrola budowy przez inspektora następuje zazwyczaj na skutek informacji o jakichś nieprawidłowościach.

Kierownik budowy – czym się zajmuje?

Na szczęście, właściciel działki, na której będzie stawiany jego wymarzony dom, nie musi znać wszelkich przepisów oraz samodzielnie kontrolować przebiegu procesu budowy. Za bieżącą kontrolę konkretnej budowy odpowiada jej kierownik. Do zadań kierownika należą między innymi: umieszczenie na terenie tablicy informacyjnej, odgrodzenie terenu, sporządzenie planu bezpieczeństwa, prowadzenie dziennika budowy czy też przechowywanie całościowej dokumentacji. Musi on również realizować zalecenia wyższych instancji, dbać o przestrzeganie zasad prawa budowlanego oraz BHP, sprawdzić dokładnie wszelkie instalacje przed oddaniem budynku, uczestniczyć w jego odbiorze, jak również poświadczyć na piśmie, że inwestycja została wykonana zgodnie z projektami i pozwoleniami. Jedną z głównych ról kierownika budowy jest dbanie o bezpieczeństwo na jej terenie. Ma on kompetencje, aby przerwać budowę, jeśli uzna, że jej kontynuacja mogłaby stwarzać zagrożenie lub też wystąpić o zmiany w projekcie, gdy stwierdzi, że są one konieczne do zwiększenia bezpieczeństwa budowy lub też samej realizacji.

Firma Borose – nadzory budowlane w Warszawie i okolicach

Posiadanie kierownika budowy to obowiązek regulowany przepisami prawnymi. Osoba taka musi mieć odpowiednią praktykę i zdać egzamin przeprowadzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Specjaliści z firmy Borose posiadają wszelkie niezbędne kompetencje do sprawowania funkcji kierownika budowy. Pozostajemy w ciągłym kontakcie zarówno z wykonawcą, jak i inwestorem, sprawując jak najbardziej rzetelną kontrolę i informując o jej wynikach. Proponujemy także pieczę inspektora nadzoru budowlanego, który z kolei pilnuje samego kierownika. Jeśli planujesz budowę domu w Warszawie lub okolicach, koniecznie skontaktuj się z fachowcami nadzoru budowlanego z naszej firmy. Korzystając z naszych usług, możesz być pewny, że prace na Twojej budowie przebiegać będą zgodnie z wszelkimi przepisami i normami, a zarówno na terenie budowy, jak i w Twoim przyszłym domu z pewnością nie wystąpią żadne nieprawidłowości. Dla nas Twoje bezpieczeństwo stanowi priorytet.