Borose
Borose
Borose
Logo BROSE

Zbuduj z nami dom marzeń

Zadzwoń 694 438 879

BROSEGeneralne wykonawstwo: budowa domów od początku do końca

Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych to kompleksowa jej obsługa od początku prac przygotowawczych aż do samego końca robót. Działania takie, po otrzymaniu projektu od architekta, rozpoczyna się od uzyskania pozwolenia na budowę. Następnie, po dopełnieniu wszelkich formalności i wypełnieniu dokumentacji, należy wyłonić kierownika budowy. Osoba pełniąca taką funkcję odpowiadać będzie za wszelkie formalne i praktyczne aspekty działań budowlanych, a więc zarówno za przygotowanie terenu, prowadzenie dziennika budowy oraz przechowywanie dokumentacji, jak i za koordynację samych prac oraz pilnowanie bezpieczeństwa.

Generalne wykonawstwo oznacza przede wszystkim wykonanie prac budowlanych od momentu postawienia fundamentów, poprzez etapy stanu zero, stanu surowego otwartego i zamkniętego, wykończenia i montażu, aż do momentu zakończenia budowy i wreszcie – oddania obiektu właścicielowi w stanie „pod klucz”. Będzie to więc nie tylko wzniesienie murów budowli i przykrycie jej dachem, ocieplenie ścian, wstawienie drzwi i okien, wykonanie wszelkich instalacji – grzewczych, kanalizacyjnych bądź podłączenie prądu. To także położenie podłóg, pomalowanie ścian oraz „biały montaż” w łazience.

Oczywiście, firmy oferujące usługi generalnego wykonawstwa zakładać muszą stałą współpracę z architektem oraz inwestorem i w razie sugestii którejś ze stron lub własnych oszacowań w zakresie bezpieczeństwa – przeprowadzać zmiany w projekcie w trakcie jego realizacji. Generalne wykonawstwo to więc nie tylko samo wznoszenie murów i stawianie dachów, ale również sprawowanie nadzoru budowlanego i koordynowanie całej ekipy robotniczej. Ponadto, określenie to obejmuje również prace wielu różnych fachowców, wykonujących rozmaite funkcje. Będzie to więc nie tylko murarz i dekarz, ale także specjalista odpowiadający za rozprowadzenie wszelkich instalacji, geodeta czy tynkarz. Po zakończeniu wszelkich prac na budowie, kierownik powinien zawiadomić odpowiednie organy o tym fakcie, a następnie doprowadzić teren i budynek do takiego stanu, aby możliwe było wprowadzenie się.

Jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług generalnego wykonawstwa, należy uprzednio spisać dokładną umowę z firmą, której powierzamy wykonanie naszej inwestycji. Powinien się w niej znaleźć dokładny spis zadań, do których wykonania zobowiązuje się przedsiębiorstwo, w jakim terminie oraz w obrębie jakich kosztów musi się zamknąć, kto odpowiadać będzie za zakup potrzebnych materiałów, jakie będą konsekwencje niedotrzymania umowy i tym podobne. Oczywiście, niezmiernie istotny jest poziom wykwalifikowania kadry pracowniczej.

Na terenie Warszawy i okolic usługi generalnego wykonawstwa świadczy na najwyższym poziomie firma Borose. Nasi fachowcy doskonale znają się na tym, co robią, dzięki czemu budowa wymarzonego domu przebiega sprawnie, dokładnie i kompleksowo. Nie pozwalamy sobie na żadne uchybienia i kompromisy, zaś naszą misją jest doskonałość i perfekcjonizm wykonania, tak, aby w pełni zadowolić i uszczęśliwić naszego klienta. Wybudujemy Twój dom od samego początku do końca, doprowadzając do momentu, gdy z wielką przyjemnością będziemy mogli wręczyć Tobie klucz do Twoich marzeń.